Aldatma ve aldatılma kavramları insanlık tarihiyle eşzamanlı olarak varlığını sürdüregelmiştir.
Dinsel metinlerden edebiyat eserlerine, tarihi yazıtlardaki savaş sebeplerine veya günümüzdeki gazete haberlerine kadar, güncel veya çok eski çağlarda yaşamın dinamiği içerisinde kendisine yer bulan kavramlardır.
Yakup Almelek bu oyununu aldatmanın sonuçlarıyla açıyor. Günlük hayatın alışılmış sahneleriyle başlayan oyun son bölümlerde tüm bu sahnelerin ardındaki gerçeği ortaya koyuyor. 
Oldukça şaşırtıcı ve pek çok açıdan tartışmalı olan gerçeği… 
Kurgu gerçekten de oyunun ismi gibi "Aldatmanın Ötesi"nde ve şaşırtıcı bir nitelik taşıyor.