Günümüzden geçmişe uzanan bir rüyayı anlatır. Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisinde yer alan değişik kültürlere değinen oyun mizahi bir içeriğe sahiptir. 

Bozulmuş ekonomik duruma çare arayışlarının üzerine kurgulanan oyun, Yakup Almelek’in diğer yapıtlarından farklı olarak mizahi içeriğiyle bezeli lirik bir dille yazılmıştır. 

Padişah bir taraftan zevk ve sefa sürerken diğer yandan akla hayale gelmeyecek yöntemler ile hazineyi kurtarmak için çalışmaktadır.
Vezirler, ticarette usta olan bir Yahudi, defterdar gibi karakterler duruma çözüm bulma yarışı içerisindedirler.
Ortaya atılan alışılmadık önerilerin yarattığı tablo güldürürken düşündürmektedir.
Kitap çift dilli (Türkçe & İngilizce) olarak yayımlanmıştır.
Sayfaları çevirirken -aynı bir rüya gibi- imgeleri canlandırabilmemize olanak sunan usta çizer İrvin Mandel’in on adet zarif çizimi de kitapta yer almaktadır.