"Kan Davası" modern bir toplum oluşturmanın önündeki ciddi engellerden biridir. İnsan hak ve onuruna uygun yasalarla yönetilen, töre, gelenek, din gibi sebeplerden çok, insanlığın idealize ettiği çağdaş değerlere dayanan ilkelerin artması ile kan davası türündeki uygulamaların azalması ve sonlanması birbiriyle ilişkilidir. Yakup Almelek, eserinde bu önemli konuyu ele alıyor, değişik açılardan ve toplumsal kişiliklerden konuya yaklaşımlarını sergiliyor. Sonunda da her zamanki hümanist bakış açısı ve sürpriz bir kurguyla oyunun finaline ilerliyor.