Oda Komşum Richard Wagner, yazarın; bir Türk öğrencisinin gözünden 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek öğrenimini yaparken Amerikalı halkla olan ilişkilerini ve toplumların kendilerinden farklı gördüğü Zenci, Yahudi gibi farklı ırklara karşı önyargılı davranışlarının yarattığı çelişkileri, yaşanmış olaylardan yola çıkarak anlattığı bir oyun. Irkçılık kavramının naif bir dille eleştirildiği bir eser.